Gemenskapsresa till Boda Borg

Med hjälp av bidrag från Bidragsspårets stipendium kunde ungdomarna i EFK Ung Bidragsspårets förening i Borensberg åka till äventurshuset Boda Borg i Karlskoga. ”Vi ville skapa ännu ett tillfälle för gemenskap och göra en gemensam erfarenhet. Vi vet att en dags lek och samarete är positivt för våra relationer, både deltagare emellan och mellan deltagare och ledare.”

November 2018

Stipendium gjorde att alla kunde delta

Korskyrkan Uppsala arrangerade förra året en uppskattad övernattning för konfirmanderna. Ett stipendium från EFK Ungs Bidragsspår gjorde det möjligt för alla ungdomar att delta.

– Ungdomarna var väldigt nöjda och flera föräldrar uttryckte tacksamhet för ungdomarnas upplevelser under helgen. Att alla fick möjlighet att delta har betytt mycket för känslan av tillhörighet i gruppen, berättar Daniel Lindqvist, pastor i församlingen.

Unga i Korskyrkan Uppsala är en förening som alltså tillhör EFK Ungs Bidragsspår.

– Det ger oss vissa möjligheter ekonomiskt, men även en fin möjlighet för unga att träna sig i föreningsliv och i demokrati, säger Daniel.

Ingrid Erenmalm, handläggare på Bidragsspåret, välkomnar gärna fler föreningar:

– Genom de anslag vi får från staten ger vi bidrag till våra föreningar, men har även sponsrat till exempel Frizon och StepOut.

Ur en artikel i EFK Direkt, maj 2018

KSM UNG, inspelning av CD-skiva

”Varje år anordnar Hjälmargården ett Sång- & Dansläger för barn i årskurs 1-9. I år var det över 200 barn och ledare som deltog. Lägret var fullt med sång, glädje, gemenskap, andakt och dans. Men vi har under åren som gått sett att dessa låtar inte riktigt kommer ut i församlingarna som vi hoppats, vi vill att de ska få spridas vidare. Till varje läger skrivs det nya låtar och ny musik och på varje läger övas låtarna in för att sedan den sista dagen sjungas på en konsert med ett större band. Har man inte varit på ett av lägrena eller på en av dessa konserter, så måste jag säga att man har missat något. Det är verkligen fantastiskt bra låtar och barnen är otroligt duktiga. Det är sådan glädje att se dem sjunga. Vi vill att detta inte bara ska stanna på lägret utan vi vill att detta ska komma ut i församlingarna. Då vi såg ett problem att alla församlingar inte har tillgång till musiker på alla instrument utan man kanske har någon som kan spela piano, kanske någon som kan spela gitarr men det stannar där, bestämde vi oss för att producera en bakgrundsskiva. Vi har alltså producerat bakgrundsmusik till alla låtar som sjöngs under Sång- & DansSmajl, vilket innebär att man nu kan sjunga vidare alla låtar i sin församling utan att ha musiker.

Tack vare stipendiet kan alltså nu alla församlingar också få njuta av barnens sång och glädje, för nu finns även musiken tillgänglig! Nu när vi lever i ett lite mer modernt samhälle så finns musiken tillgänglig på Spotify och Itunes.
Spotify: https://open.spotify.com/album/13ktflh0rY0rAAQOQ5aJYX
Itunes: https://itunes.apple.com/se/album/smajl-2015-sang-dans-smajl/id996850272”

Philip Nykvist,
KSM UNG

Furuhöjdskyrkans ungdomsförening, resa till Rumänien 2015

”Den största behållningen av den här resan har utan tvekan varit i mötet mellan våra svenska ungdomar och de rumänska ungdomarna. Att träffa trossyskon från ett annat land med en helt annan kultur är väldigt speciellt. Det visade sig vara mycket som skilde oss åt. Vi hade olika regler för samma lekar, vi ville gärna köra ”mixed teams” i fotboll och volleyboll medan de var helt inne på att skilja på kill- och tjejlag osv. När vi sedan samlades för att ha ungdomsmöten eller andakt insåg vi att även om vi tänker ganska olika på många sätt finns det något som förenar oss på ett djupt andligt plan. Vår gemensamma tro på Jesus Kristus gjorde alla detaljer som skiljde oss åt helt oviktiga. Vi har ju alltid vetat att vi har många trossyskon över världen och att vi tillhör samma Gud, men att få erfara det på det här sättet blev väldigt stort för både oss ledare och ungdomar.

Vi är otroligt glada att vi kunde följa upp förra årets utbyte när några av de rumänska ungdomarna var i Sverige och besökte oss under ungdomskonferensen ”Brinnande för Jesus”. Det här är ett utbyte som vi verkligen kommer fortsätta ta vara på och utveckla. Det här var inte sista gången ungdomar från Furuhöjdskyrkans ungdomsförening träffade de rumänska ungdomarna!”

Josef Mineur,
Furuhöjdskyrkans ungdomsförening

Ryttargårdskyrkan Ungs resa till Egypten, påsken 2015

”För många som deltog i Egyptenresan var bönen den stora behållningen. Att i tid och otid vända sig till Gud i bön med stort och smått. Deltagarna berättade efter resan att de skrivit ner en lång lista med bönesvar som de fått under veckan. Kvällarna då de delat med sig av sina vittnesbörd och bett för varandra en och en hade också betytt mycket. Det var många som under bönen hade fått dela med sig av vad de upplevde att Gud sa till den person de bad för. Resan har inneburit olika saker. Bland annat har de besökt ett barnhem och lekt med barnen där – gett dem kärlek och uppmärksamhet, de har träffat lokala arbetare och tagit del av deras berättelser, sett handikapprojekt, besökt kyrkan i sopstaden, hjälpt till praktiskt genom att hjälpa folk att flytta m.m. Ett minne som många i gruppen bär med sig lite extra var då de en dag var ute i en park och försökte få kontakt med folk vilket var en utmaning då väldigt få pratar engelska. Men tillslut gick det och de fick möjlighet att spela kubb med några stycken. Där träffade de även ett par där de för kvinnan fick berätta om sin tro. På morgonen när de bett Gud visa dem vilka de skulle träffa och vilka de skulle leta efter, då hade de sett framför sig ett par som var klädda som dem.”

Resedeltagare, Ryttargårdskyrkan Ung.