Handledning

Här kan er förening ladda ner mallar för ansökan, stadgar, verksamhetsbeskrivning och medlemslistor. Längst ner hittar ni också vår handledning som förklarar det mesta kring vår verksamhet.

De två dokument som behöver skickas in för en ny förening:
Ansökan – när ni vill ansluta er förening till EFK UNGS Bidragsspår
Stadgar för lokalförening – exempel på stadgar som uppfyller alla bidragskrav

 De två dokument som behövs för att vara en aktiv förening (rapportering sker i januari varje år):
Verksamhetsbeskrivning – ska skickas in underskriven
Medlemslistaförslag på en godkänd medlemslista (medlemsstatistik rapporteras via Google-formulär som ni får av handläggaren)

OBS! Det är skillnad på en medlemslista (för medlemskap i föreningen) och en närvarolista                       (för närvaro på t.ex. samlingar eller läger)

Handledning – viktigt dokument att läsa igenom som ny förening