Nyheter

Utökade kriterier för stipendium

Vi har, efter önskemål från föreningarna, beslutat att man även kan söka stipendium för ett ändamål som främjar fler föreningar, t ex att ta fram ett material eller anordna en ledarträff som blir till glädje för övriga föreningar i Bidragsspåret. Vi har också en större stipendiebudget i år.

Som vanligt gäller att man kan söka stipendium för föreningen, något som går utöver den vanliga verksamheten. En aktivitet, t ex en missionsresa, material för en extra sommaraktivitet, bjuda in en talare till en samling. Man får då max 10.000 kr. Det finns också möjlighet för en enskild medlem att söka bidrag för t ex kostnader för resa till konferens eller läger, max 500 kr.

Se mer under fliken stipendium.

 

 

Mer pengar till er!

Vi har beslutat att höja grundbidraget till föreningarna från 5000 kr till 6000 kronor! Vi fick mer pengar från MUCF för årets verksamhet, så självklart ska det komma er till godo. Bidraget per medlem är fortfarande 140 kr per medlem.

Missa inte den ekumeniska barnledarkonferensen

En konferens för dig som vill ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn!

Barnledarkonferensen börjar bli en tradition – en god sådan! Men detta är också en konferens i utveckling. År 2019 landar vi i Uppsala, med Livets Ord som huvudlokal. På fredagen bjuder vi in till en innehållsrik ledardag, och på kvällen drar den gemensamma konferensen igång med gudstjänst och därefter kvällsmässa i Uppsala domkyrka.

Temat för konferensen är Jesus till barnen – Barnen till Jesus. Men vi tror också att Gud vill påminna oss om att vi som Guds barn är ETT i Kristus. Den bredd av kristna samfund och organisationer som backar upp konferensen är i sig ett uttryck för detta, men framför allt tror vi att vi under dessa dagar kan förvänta oss ett sant och livgivande möte med Herren själv. Kom med förväntan!

Nytt för 2019 är att vi på fredagen bjuder in dig som är församlingsföreståndare, präst, pastor, diakon, församlingsledare eller ansvarig barnledare till en heldag med fokus på ledarskap och på hur vi som kyrka kan samarbeta med familjerna. Medverkar gör talare från både Sverige och USA.

Programmet för helgen kommer annars att innehålla både storsamlingar och seminarier, denna gång med särskilt fokus på de olika åldrarna och deras utmaningar. Konferensen vänder sig till alla som är, eller vill bli, barnledare. Men också till dig som är förälder och längtar efter stöttning i att dela tron med dina egna barn.

Klicka här för folder om konferensen. Klicka här för att komma till hemsidan.

Glöm inte lämna statistiken!

Statistiken ska vara inne senast 31 januari. Det verkar som om länken för att lämna statistiken fungerat bra. Verksamhetsberättelsen kan ni skicka nu om den finns, annars när den är klar, t ex om ni har årsmöte lite senare i vår. Det är alltid så roligt att läsa era verksamhetsberättelser och få en inblick i all fantastisk verksamhet som pågår runtom i landet.

I februari eller mars kontaktar vi er som blir uttagna för stickprov.

Konfa-året med Korskyrkan UNG i Örebro

Under 2018 hade Korskyrkan UNG i Örebro en konfa-grupp som arbetade utifrån materialet Vägens Folk. Nio ungdomar i högstadieåldern möttes varannan vecka för undervisning samt åkte på läger och hajker. Målet var att ge ungdomarna en rejäl grund i den kristna tron genom tajt gemenskap, intellektuell bearbetning, erfarenheter av Gud och uppmuntra till att göra skillnad i ett syfte större än ens eget liv. Mot slutet av året gjorde vi en studieresa till Belgrad för att med egna ögon se och medverka i socialt arbete bland utsatta människor och bearbeta frågor om kultur, fattigdom, rasism och våld. Den mycket lyckade resan kunde ske med hjälp av ett viktigt ekonomiskt stöd från Bidragsspåret.

Här kan du se filmen! https://youtu.be/oyS8wXEwBv0

Rikard Edefors
Pastor och föreståndare i Korskyrkan i Örebro