Nyheter

Bidragsspårets årsmöte 2019. Anmäl dig här!

Nu är det åter dags att träffas och dela vad som hände 2018! Bl a fick vi välkomna 2 nya föreningar. Varmt välkomna på årsmöte måndagen den 17 juni kl 16.00 på Götabro kursgård. Från kl 15.30 finns det fika. I år lottar vi ut två inträdesbiljetter till det nya Ungdomseventet, lovsångsfestivalen Ära19. Hoppas vi ses!

Nu är anmälan öppen! Anmäl dig här

Tips på Torpseminarier

Ska du till Torpkonferensen….? Här får du tips på några seminarier som kan vara extra nyttiga för dig som arbetar med barn och ungdomar. På Torpkonferensens hemsida får du veta mer, tider m m. Klicka här.

2. Vem orkar engagera sig? Vi har så svårt att rekrytera ledare till söndagsskolan, husgruppsledare, kassör, styrelseledamöter, för att inte tala om ordförande. Känner du igen detta? För många idag är tid den stora bristvaran. Församlingslivet blir en av alla aktiviteter som ska hinnas med. I detta seminarium arbetar vi med olika strategier för att ta oss an en av församlingens stora utmaningar: Hur vi är församlingar där människor vill vara engagerade? Förutsättningarna är annorlunda nu mot tidigare, därför behöver vi söka nya vägar som gör att fler vill vara delaktiga.

Markus Sand och Øyvind Tholvsen arbetar båda i Sverigeprogrammet och EFK Växa och stödjer församlingar som handledare. Medverkar gör även några församlingsledare som delar sina erfarenheter.

5. Våga prata om porr i kyrkan! Porr har aldrig varit så tillgängligt, anonymt och billigt. Det påverkar efterfrågan på sexuella tjänster och bidrar till människohandel. Samtidigt söker allt fler hjälp för porrberoende bland annat genom Frälsningsarméns arbete Starta Om. Den verksamheten vill informera om porrens effekter, men också ge praktiska verktyg till individen att bli fri från pornografin. Kyrkan har en otrolig möjlighet att leda människor till frihet och kämpa mot globala orättvisor om de pratar om porr.
Lovisa Landälv och Christian Samuelsson arbetar båda med Starta Om i Frälsningsarmén.

10. Psykisk ohälsa bland unga – hur kan vi hjälpa? Psykisk ohälsa är inget som kristna är förskonade ifrån och många av dagens unga kämpar med psykisk ohälsa på olika sätt. Hur kan vi som familj och vänner förstå den som mår psykiskt dåligt och hur kan vi hjälpa? Vilken inverkan kan psykisk ohälsa ha på den personliga kristna tron och hur kan kyrkan vara en plats där människors brottningskamper och svåra livssituationer får rum?

Sara Furingsten är Leg. Psykolog verksam inom Barnhälsan, Linköping och medlem i Johanneskyrkan, Linköping.

31. Går jorden under nu? Under det gångna året har ungdomar, världen över, skolstrejkat för klimatet. Vad är kyrkans svar på deras rop? Eller är det kyrkans fel att det blivit så här? Har vår typ av kristendom nonchalerat bibeltexter som handlar om Guds omsorg om djur och natur? Vad säger Bibeln om skapelsen egentligen? Gäller frälsningen också fjällbjörk och giraffer? Vi tittar närmare på vad Bibeln lär och vill säga.

Eleonore Gustafsson är pastor i EFK, bibellärare, skribent och församlingsplanterare i stadsdelen Berga i Linköping.

35. Gud och sånt – vad ska du svara? Alla får vi frågor från barn och ungdomar som handlar om tron. Hur hittar jag rätt partner? Är den kristna tron den enda sanna? Får en kristen titta på porr? Hur och vad ska man svara på sådana frågor? I det här seminariet medverkar tre pastorer och författare. De svarar både på hur man kan svara på frågor och ger även exempel på några av alla de frågor de själva besvarat i en ny bok.

David Fiske är pastor i Kristinakyrkan Lindesberg. Isak Spjuth är pastor Filadelfiakyrkan Örebro och Fredrik Wenell är ledarutvecklare på Sverigeprogrammet och lärare på ALT. Tillsammans medverkar de i boken Gud och sånt – 1000 frågor, 100 känslor och 29 svar.

37. Andligt föräldraskap i vår tid. Hur kan vi få betyda mer för unga ledare? Och vad innebär andligt föräldraskap? Agneta och Mikael Hallenius har lång erfarenhet av att följa människor på deras väg mot en mognare tro – både som mentorer och vägledare. Undervisningen innehåller råd, riktlinjer och uppmuntran till att vara föräldrar i tron, något som den yngre generationen behöver. Delar av seminariet hölls på EFKs dagar för medarbetare 2018 och var mycket uppskattat.

Agneta och Mikael Hallenius har planterat två församlingar. Sedan 2006 är de tillsammans pastorer i församlingen Mötesplatsen, Örebro. De delar en längtan att sprida evangeliet och fortsätta att utrusta nästa generations ledare.

3 viktiga böcker för barn- och ungdomsledare

Här kommer tips på 3 böcker som kan vara nyttiga för dig som barn- och ungdomsledare.

Gud & sånt riktar sig till både form och innehåll till konfirmander, tonåringar och unga vuxna, men passar också perfekt till föräldrar och ungdomsledare som vill få hjälp och en utgångspunkt till att prata med unga kring teologiska frågor. I den här boken besvaras frågor av fem erfarna personer som har lång erfarenhet av ungdomars funderingar. Hur och vad svarar man på frågor som: Är Bibeln sann? Vem är jag? Vad gör jag med min klimatångest? Varför finns det så mycket våld i Bibeln

Skribenter: Fredrik Wenell, lektor på Örebro Teologiska Högskola, jobbar med ungdomsfrågor på EFK samt konsulent på Sveriges Kristna Råd för barn/unga, Johanna Bode, verksamhetsledare på Pingst Ung samt kursansvarig på Bibelskola Väst i Smyrnakyrkan i Göteborg, Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia, David Fiske, föreståndare i Kristinakyrkan i Lindesberg och Isak Spjuth, ungdomspastor i Filadelfiakyrkan i Örebro.

När du leder. Vill du leda? Börja med dig själv! När du leder andra måste du veta vart du ska. Men för att veta vart du är på väg, behöver du veta vem du är. Först när de två frågorna är avklarade är det dags att börja fundera på hur du leder andra.

Genom självupplevda exempel, konkreta råd, bred kunskap och praktiska utmaningar hjälper föreläsaren och processledaren Josefine Arenius dig att hitta din ledarstil. Läsaren får hjälp att svara på frågor som: Hur får jag olika slags människor att växa? Hur löser jag konflikter i en grupp? Vilka värden vill jag aldrig kompromissa med? Vad gör jag när allt går åt skogen.

Mitt ibland oss. Kyrkans utmaning kring nätpornografi. Bara ett knapptryck bort finns en gränslös mängd pornografi som oftast har inslag av både våld, förnedring och kränkningar. Men i kyrkan pratas det sällan om hur detta påverkar oss. Vad gör det med de barn och unga som får sitt första möte med sex genom pornografi? Hur påverkar pornografin den regelbundna konsumenten och de som medverkar i porrindustrin?

Prästen och författaren Ulrica Stigberg har träffat en mängd personer för att ge en bred bild av nätpornografins konsekvenser. Boken innehåller även många tips och råd: en checklista för församlingar som vill arbeta konstruktivt kring nätpornografin, tips på hur man som förälder pratar om porr med barn och unga, råd till den som vill avstå pornografi, och mycket mer.

Beställ via din lokala bokhandel eller hos Adlibris:

Gud & sånt

När du leder

Mitt ibland oss

 

Möt Bidragsspårets styrelse

Vid styrelsens vårsammanträde den 23 mars var vi alla närvarande. Det firade vi med att ta en bild. Så nu får ni en chans att se hur vi ser ut. Överst från vänster Lina Frosthagen, Elaine Hagelberg, Ingrid Erenmalm, Joel Sunesson. Nere från vänster Victoria Harrysson, Noomie Hallberg och Sven-David Johansson. Två gånger per år träffas vi på EFKs Sverigekontor i Örebro, resten av årets sammanträden sker via Skype eftersom vi är spridda över landet. Är du sugen på att vara med i styrelsen? Hör av dig till handläggare Ingrid så kan hon vidarebefordra kontakt med valberedningen. Vi vill gärna bli fler!

Utökade kriterier för stipendium

Vi har, efter önskemål från föreningarna, beslutat att man även kan söka stipendium för ett ändamål som främjar fler föreningar, t ex att ta fram ett material eller anordna en ledarträff som blir till glädje för övriga föreningar i Bidragsspåret. Vi har också en större stipendiebudget i år.

Som vanligt gäller att man kan söka stipendium för föreningen, något som går utöver den vanliga verksamheten. En aktivitet, t ex en missionsresa, material för en extra sommaraktivitet, bjuda in en talare till en samling. Man får då max 10.000 kr. Det finns också möjlighet för en enskild medlem att söka bidrag för t ex kostnader för resa till konferens eller läger, max 500 kr.

Se mer under fliken stipendium.