Ansluta er förening?

Kriterier för att vara med i EFK UNGs Bidragsspår är:

  • En självständig förening med egen styrelse och eget årsmöte
  • Godkända stadgar
  • Medlemslistor
  • Verksamhetsbeskrivning

Exempel: Barn- och ungdomsverksamheten i Blåvikens kyrka kommer på att den skulle vara betjänt av att bilda en förening och vara ansluten till EFK UNGs Bidragsspår. Föreningen ”Blåvikens Unga” bildas och antar stadgar och styrelse. (Vi rekommenderar alla föreningar att följa EFK UNGs Bidragsspårs mall för stadgar eftersom den uppfyller alla bidragskrav.) För att ansöka om medlemsskap skickar föreningen in två dokument, dels själva ansökan och dels föreningens stadgar. Efter beslut av EFK UNGs Bidragsspårs styrelse blir Blåvikens Unga en godkänd medlemsförening.

I januari varje år måste sedan Blåvikens Unga rapportera in antalet medlemmar under det gångna året och detta görs via webbtjänsten KomMed. Dessutom behöver föreningen skicka in en underskriven verksamhetsbeskrivning, också det i januari varje år. Blåvikens Unga kommer då med i EFK UNGs Bidragsspårs ansökan om statsbidrag som görs till statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) den 1 september varje år. Om ansökan godkänns av MUCF får föreningen sin del av statsbidraget, i enlighet med styrelsens beslut, i början på kommande år.

Alla blanketter finns under rubriken Handledning.