UNG LEDARE 365

Hur många av er har inte någon gång drömt om att få åka på ett
läger som bara är för ledare? Välkommen med på Ung Ledare 365 –
en satsning riktad mot ungdomsledarteam som görs i ett samarbete
mellan ett antal regionala gårdar, EFK Ungs Bidragsspår och Evangeliska
Frikyrkan.
Ung Ledare 365 är en kombo av läger och ledarträning för ledare
som leder unga i församling. Lägret baseras på att man kommer
tillsammans med sitt ungdomsledarteam. Under dagarna får man
möjlighet att nätverka med andra ungdomsledare, ta emot praktisk
ledarskapsundervisning som processas i teamen, lovsjunga och
delta i happenings, lekar och fest.
För vem? Detta läger är för ungdomsledarteamet i din EFK-församling –
anställda och ideella. Lägret är utformat för att man under dagarna
bearbetar undervisningen i sina team. Lägsta ålder är 16 år.
Under 2021 genomförde vi 3 läger, på Hjälmargården, Östgötagården
och i Hagakyrkan i Habo.
I år blir det på ytterligare 2 plats. Kom ihåg: 8-9 oktober, ni kan
välja mellan:
Hjälmargården
Östgötagården
Flahult (Småland)
Korskyrkan Umeå (Västerbotten)
Vill du veta mer, följ vårt Instagramkonto @ungledare365.

Eller hör av dig till Julia Wellstam julia.wellstam@efk.se 0705871965