Tips på Torpseminarier

Ska du till Torpkonferensen….? Här får du tips på några seminarier som kan vara extra nyttiga för dig som arbetar med barn och ungdomar. På Torpkonferensens hemsida får du veta mer, tider m m. Klicka här.

2. Vem orkar engagera sig? Vi har så svårt att rekrytera ledare till söndagsskolan, husgruppsledare, kassör, styrelseledamöter, för att inte tala om ordförande. Känner du igen detta? För många idag är tid den stora bristvaran. Församlingslivet blir en av alla aktiviteter som ska hinnas med. I detta seminarium arbetar vi med olika strategier för att ta oss an en av församlingens stora utmaningar: Hur vi är församlingar där människor vill vara engagerade? Förutsättningarna är annorlunda nu mot tidigare, därför behöver vi söka nya vägar som gör att fler vill vara delaktiga.

Markus Sand och Øyvind Tholvsen arbetar båda i Sverigeprogrammet och EFK Växa och stödjer församlingar som handledare. Medverkar gör även några församlingsledare som delar sina erfarenheter.

5. Våga prata om porr i kyrkan! Porr har aldrig varit så tillgängligt, anonymt och billigt. Det påverkar efterfrågan på sexuella tjänster och bidrar till människohandel. Samtidigt söker allt fler hjälp för porrberoende bland annat genom Frälsningsarméns arbete Starta Om. Den verksamheten vill informera om porrens effekter, men också ge praktiska verktyg till individen att bli fri från pornografin. Kyrkan har en otrolig möjlighet att leda människor till frihet och kämpa mot globala orättvisor om de pratar om porr.
Lovisa Landälv och Christian Samuelsson arbetar båda med Starta Om i Frälsningsarmén.

10. Psykisk ohälsa bland unga – hur kan vi hjälpa? Psykisk ohälsa är inget som kristna är förskonade ifrån och många av dagens unga kämpar med psykisk ohälsa på olika sätt. Hur kan vi som familj och vänner förstå den som mår psykiskt dåligt och hur kan vi hjälpa? Vilken inverkan kan psykisk ohälsa ha på den personliga kristna tron och hur kan kyrkan vara en plats där människors brottningskamper och svåra livssituationer får rum?

Sara Furingsten är Leg. Psykolog verksam inom Barnhälsan, Linköping och medlem i Johanneskyrkan, Linköping.

31. Går jorden under nu? Under det gångna året har ungdomar, världen över, skolstrejkat för klimatet. Vad är kyrkans svar på deras rop? Eller är det kyrkans fel att det blivit så här? Har vår typ av kristendom nonchalerat bibeltexter som handlar om Guds omsorg om djur och natur? Vad säger Bibeln om skapelsen egentligen? Gäller frälsningen också fjällbjörk och giraffer? Vi tittar närmare på vad Bibeln lär och vill säga.

Eleonore Gustafsson är pastor i EFK, bibellärare, skribent och församlingsplanterare i stadsdelen Berga i Linköping.

35. Gud och sånt – vad ska du svara? Alla får vi frågor från barn och ungdomar som handlar om tron. Hur hittar jag rätt partner? Är den kristna tron den enda sanna? Får en kristen titta på porr? Hur och vad ska man svara på sådana frågor? I det här seminariet medverkar tre pastorer och författare. De svarar både på hur man kan svara på frågor och ger även exempel på några av alla de frågor de själva besvarat i en ny bok.

David Fiske är pastor i Kristinakyrkan Lindesberg. Isak Spjuth är pastor Filadelfiakyrkan Örebro och Fredrik Wenell är ledarutvecklare på Sverigeprogrammet och lärare på ALT. Tillsammans medverkar de i boken Gud och sånt – 1000 frågor, 100 känslor och 29 svar.

37. Andligt föräldraskap i vår tid. Hur kan vi få betyda mer för unga ledare? Och vad innebär andligt föräldraskap? Agneta och Mikael Hallenius har lång erfarenhet av att följa människor på deras väg mot en mognare tro – både som mentorer och vägledare. Undervisningen innehåller råd, riktlinjer och uppmuntran till att vara föräldrar i tron, något som den yngre generationen behöver. Delar av seminariet hölls på EFKs dagar för medarbetare 2018 och var mycket uppskattat.

Agneta och Mikael Hallenius har planterat två församlingar. Sedan 2006 är de tillsammans pastorer i församlingen Mötesplatsen, Örebro. De delar en längtan att sprida evangeliet och fortsätta att utrusta nästa generations ledare.